ประเภท : การประชุมต่างๆ สำหรับเจ้าหน้าที่
เรื่อง : ขอเชิญพยาบาลประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 1/2560
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 3679
จันทร์ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
พิมพ์  

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
   ด้วย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 1/2560  เรื่องจริยธรรมและความเสี่ยงในการประกอบวิชาชีพพยาบาล ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษาฯ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  
    สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.natne.or.th ภายในวันที่ 27 มกราคม 2560 (ดังรายละเอียดตามลิงค์) คะแนนหน่วย CNEU อยู่ระหว่างการดำเนินการขอจากสภาการพยาบาล
               นายสมเกียรติ โพธิ์งาม  ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
                         ผู้ส่งข่าว
https://drive.google.com/open­id=0B6tnAVw1Ppa3ZTE5RjRFYkFYZEE