ประเภท : การประชุมต่างๆ สำหรับเจ้าหน้าที่
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของศูนย์บริการพยาบาล
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 3818
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
พิมพ์  

เรียน พยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกท่าน
        ด้วยศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประชาสัมพันธ์หลังสูตรการพยาบาลเฉพาะทางและโครงการฝึกอบรมประจำปี 2560 จำนวน 6 หลักสูตร ดังหนังสือที่แนบมา  สนใจรายละเอียด ติดต่อ คุณสมเกียรติ  โพธิ์งาม  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสอ.พิบูลมังสาหาร
                    ขอบคุณครับ