ประเภท : การประชุมต่างๆ สำหรับเจ้าหน้าที่
เรื่อง : ประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 3428
พุธ ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2559
พิมพ์  

เรียน ผอ.รพ.สต.และบุคลากรทันตสาธารณสุข
         วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น จะจัดประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-10 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น และโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้ช่วยทางทันตกรรม (หลักสูตร 2 เดือน) ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. 2559 - 3 ก.พ. 2560 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น
         จึงประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจสมัครเข้ารับอบรม (ดังรายละเอียดแนบ)
                               ขอบคุณครับ
                             ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ